Angen trefnu cyfarfod efo fi?

Os oes angen arnoch gwrdd â fi, y peth gorau i'w wneud ydy anfon ebost, yn datgan yn fyr beth sydd angen ei drafod. Byddwn yn ddiolchgar pe cymerech y canlynol i ystyriaeth:

  • Ni ddarllenaf ebyst fel arfer ar ôl 5:30 y.h. neu yn ystod y penwythnos, felly cysylltwch am faterion taer cyn gynted ag y gellwch, os gwelwch chi'n dda.
  • Os gellir datrys y mater mewn ebost heb gwrdd yn bersonol, fe geisiaf wneud hynny. Mae fel arfer yn arbed amser.
  • Os ydw i o'r farn y dylem gwrdd, bydd y cyfarfod yn cymryd lle yn fy swyddfa3401 Walnut Street, Ystafell 317C, oni ddatganir i'r gwrthwyneb. (Gwnewch yn siwr i ddefnyddio'r mynediad i asgell B/C yr adeilad, wrth ymyl Modern Eye, yn lle'r mynediad i asgell A, wrth ymyl Starbucks. Wedyn cymerwch y lifft i'r trydydd llawr.)
  • Os ydy drws fy swyddfa ar gau, ac nad oes trefniad cyfarfod rhyngddom, gofynnaf i chi beidio â chnocio.
  • Os ydy drws fy swyddfa ar agor, rwyf ar gael, ond am gwestiynau cyflym yn unig.
  • Ni fwriadir i'r canllawiau uchod eich atal rhag cysylltu â fi! Os oes angen rhywbeth, fe'ch anogaf i anfon ebost.