Cyflwyniadau diweddar ac ar y gweill
  • Ebrill 2020
   • Roberts, G. a Clark R. "The emergence of phonology-like organization in a quasi-phonetic space." Poster yn Evolang 2020, Brwsel.
  • Chwefror 2020
   • Roberts, G. "Social meaning and counterintuitive language change: Evidence from artificial-language experiments." Colocwiwm yn Adran Ieithyddiaeth, Prifysgol Arizona.
  • Ionawr 2020
   • White, Y. a Roberts, G. "Optionality in the Welsh initial consonant mutation system". Araith yn LSA 2020, Orleans Newydd.
  • Hydref 2019
   • White, Y. a Roberts, G. "Variability in the Welsh initial consonant mutation system". Poster yn NWAV 2019, Eugene, OR.
   • Wade, L. a Roberts, G. "Accommodation to observed vs. expected behavior in a laboratory experiment". Araith yn NWAV 2019, Eugene, OR.
  • Medi 2019
   • Sneller, B. a Roberts, G. "Indexicality, sociolinguistic awareness, and language change". Poster yn UKLVC 2019, Llundain.
  Noder: Rhestr ydy hon o gyflwyniadau a roddwyd tu allan i'm sefydliad cartref dros y flwyddyn ddiwethaf, ynghyd â chyflwyniadau sydd wedi eu cadarnhau am y dyfodol. Mae rhestr lawn o gyflwyniadau sydd â fy enw arnynt ar gael ar fy CV.