Cyflwyniadau diweddar ac ar y gweill
 • Ebrill 2020
  • Roberts, G. and Clark R. "The emergence of phonology-like organization in a quasi-phonetic space." Poster yn Evolang 2020, Brwsel.
 • Chwefror 2020
  • Roberts, G. "Social meaning and counterintuitive language change: Evidence from artificial-language experiments." Colocwiwm yn Adran Ieithyddiaeth, Prifysgol Arizona.
 • Ionawr 2020
  • White, Y. a Roberts, G. "Optionality in the Welsh initial consonant mutation system". Araith yn LSA 2020, Orleans Newydd.
 • Hydref 2019
  • White, Y. a Roberts, G. "Variability in the Welsh initial consonant mutation system". Poster yn NWAV 2019, Eugene, OR.
  • Wade, L. a Roberts, G. "Accommodation to observed vs. expected behavior in a laboratory experiment". Araith yn NWAV 2019, Eugene, OR.
 • Medi 2019
  • Sneller, B. a Roberts, G. "Indexicality, sociolinguistic awareness, and language change". Poster yn UKLVC 2019, Llundain.
 • Gorffenaf 2019
  • Lai, W.Rácz, P., and Roberts, G. "Unexpectedness makes a sociolinguistic variant easier to learn: An alien-language-learning experiment". Araith yn CogSci 2019, Montreal.
 • Mehefin 2019:
  • Roberts, G. "Language change in unnatural languages." Araith gyweirnod yn 5th Workshop on Sound Change, University of California, Davis. 

 • Mawrth 2019:
  • Roberts, G. Siaredydd a chymedrolwr ym mhanel 

   Interplay between Linguistics and Biology yn Penn Linguistics Conference, Philadelphia.
 • Ionawr 2019:
  • Roberts, G. Trafodydd yn Sesiwn Exploring social approaches to meaning: Issues at the socio-pragmatic interface, LSA Annual Meeting, Efrog Newydd.
  • Lai, W., Rácz, P., and Roberts, G. "Experience with a linguistic variant affects the acquisition of its sociolinguistic meaning: An alien-language-learning experiment". Araith yn LSA Annual Meeting, Efrog Newydd.

Noder: Rhestr ydy hon o gyflwyniadau a roddwyd tu allan i'm sefydliad cartref dros y flwyddyn ddiwethaf, ynghyd â chyflwyniadau sydd wedi eu cadarnhau am y dyfodol. Mae rhestr lawn o gyflwyniadau sydd â fy enw arnynt ar gael ar fy CV.