Cyflwyniadau diweddar ac ar y gweill 
  • Awst 2018:
    • Roberts, G. "Why sociolinguistics and language evolution should talk more". Anerchiad yng ngweithdy New directions in language evolution research, 51fed Cyfarfod o Societas Linguistica Europaea, Talinn.
    • Roberts, G. Anerchiad gwâdd yn Adran Semioteg, Prifysgol Tartu, 28 Awst.
  • Gorffenaf 2018: 
    • Roberts, G. a Stevens, J. "How focus systems might arise in language: An experimental test of an information-theoretic account". Anerchiad yn IACS 2018, Toronto.
  • Ionawr 2017: 

Noder: Rhestr ydy hon o gyflwyniadau a roddwyd tu allan i'm sefydliad cartref dros y flwyddyn ddiwethaf, ynghyd â chyflwyniadau sydd wedi eu cadarnhau am y dyfodol. Mae rhestr lawn o gyflwyniadau sydd â fy enw arnynt ar gael ar fy CV.