Cyflwyniadau diweddar ac ar y gweill
 • Ionawr 2019:
  • Roberts, G. Trafodydd yn Sesiwn Exploring social approaches to meaning: Issues at the socio-pragmatic interface, LSA Annual Meeting, Efrog Newydd.
  • Lai, W., Rácz, P., a Roberts, G. "Prior experience with a linguistic variant affects the acquisition of its social meaning:  An experimental simulation using alien language learning". Araith yn LSA Annual Meeting, Efrog Newydd 
 • Hydref 2018:
  • Lai, W. and Roberts, G. "Prior experience with a linguistic variant affects the acquisition of its social meaning: An experimental simulation using alien language learning". Talk at New Ways of Analyzing Variation 47, Efrog Newydd.
 • Awst 2018:
  • Roberts, G. "Why sociolinguistics and language evolution should talk more". Anerchiad yng ngweithdy New directions in language evolution research, 51fed Cyfarfod o Societas Linguistica Europaea, Talinn.
  • Roberts, G. Anerchiad gwâdd yn Adran Semioteg, Prifysgol Tartu, 28 Awst.
 • Gorffenaf 2018: 
  • Roberts, G. a Stevens, J. "How focus systems might arise in language: An experimental test of an information-theoretic account". Anerchiad yn IACS 2018, Toronto.

Noder: Rhestr ydy hon o gyflwyniadau a roddwyd tu allan i'm sefydliad cartref dros y flwyddyn ddiwethaf, ynghyd â chyflwyniadau sydd wedi eu cadarnhau am y dyfodol. Mae rhestr lawn o gyflwyniadau sydd â fy enw arnynt ar gael ar fy CV.