Gareth Roberts

     Department of Linguistics 
     University of Pennsylvania
     3401-C Walnut Street
     Suite 300, C Wing
     Philadelphia
     PA 19104–6228

    gareth.roberts@ling.upenn.eduYn y rhan fwyaf o'm ymchwil cyflawnaf arbrofion lle mae'r cyfranogion yn cyfathrebu mewn ieithoedd artiffisial, neu yn gorfod adeiladu ieithoedd newydd allan o ddim. Mae'r arbrofion hyn yn helpu taflu goleuni ar rôl pwysau cymdeithasol a chyfathrebol ym mhroses tarddiad ac esblygiad iaith (ac, yn wir, systemau cyfathrebu eraill).

Yn gyffredinol ymddiddoraf yn y rhan fwyaf o bynciau sydd yn berthnasol i esblygiad a newidiad iaith, ac i esblygiad diwylliannol yn ehangach. Cewch ddarllen mwy am fy ymchwil cyfredol ar wefan fy lab. Mae rhestr o gyhoeddiadau (y rhan fwyaf ohonynt yn lawrlwythadwy) ar gael yma, ac mae rhestr o gyflwyniadau (diweddar ac ar y gweill) ar gael ymaCewch olwg ar fy CV fan hyn.